Khay đựng rượu
Các tính năng chính

Được đúc theo hình dạng sản phẩm của bạn

Chắc chắn và bền vững

Được thiết kế chuyên nghiệp

TAG: Khay bột giấy đóng gói chai, Khay bột giấy đúc rượu, Khay bột giấy tùy chỉnh