Khay bột giấy đựng dụng cụ y tế
Các tính năng chính

Được đúc theo hình dạng sản phẩm của bạn

ý tưởng cho các ngành công nghiệp khác nhau

Có thể phân hủy sinh học

TAG: Khay bột giấy đựng thiết bị, Dụng cụ đúc bột giấy, Khay dụng cụ bột giấy