Khay đựng bột giấy đóng gói thiết bị
Các tính năng chính

Được đúc theo hình dạng sản phẩm của bạn

100% có thể tái chế

Nâng cao sự hỗ trợ và bảo vệ cho các sản phẩm

TAG: Khay bột giấy cho thiết bị, Khay bột giấy đóng gói dụng cụ, Khay bột giấy tùy chỉnh