Khay đựng bàn chải đánh răng điện
Các tính năng chính

Các tính năng chính

100% có thể tái chế 

Được thiết kế chuyên nghiệp

Lý tưởng cho thương mại điện tử và điện tử