Khay bột giấy sô cô la
Các tính năng chính

100% có thể tái chế

Được đúc theo hình dạng sản phẩm của bạn

TAG: Khay bột giấy đóng gói thực phẩm, Khay bột giấy tùy chỉnh, Khay bột giấy đúc khuôn

TAG: Food Packaging Pulp Tray, Custom Pulp tray, Moulded Pulp Tray