Khay đựng bột giấy trong dụng cụ làm đẹp
Các tính năng chính

Hình dạng tùy chỉnh có sẵn

Phân hủy sinh học thân thiện với môi trường

Sản xuất chuyên nghiệp cho các sản phẩm đóng gói

Tag: Khay đựng bột giấy đóng gói dụng cụ, Bột giấy đúc cho dụng cụ, Khay bột giấy có thể tái chế