Hộp gấp in tùy chỉnh
Các tính năng chính

In theo yêu cầu với các máy tiêu chuẩn cao nhất của chúng tôi

Hộp thiết kế theo quy cách kích thước chính xác

Dễ dàng đóng mở

TAG: Máy đóng gói hộp gấp, Hộp gấp thiết kế mới, Hộp có thể thu gọn với nắp nam châm