Hộp quà gấp tùy chỉnh
Các tính năng chính

Tính năng nắp chốt để giữ các món quà an toàn và được bảo vệ

Bao bì hấp dẫn để nâng cao sức hấp dẫn

Nắp dễ đóng

TAG: Hộp có thể gập lại thiết kế mới, Hộp quà có thể thu gọn, Hộp gấp chất lượng cao