Hộp quà phù dâu có cửa sổ
Các tính năng chính

Các tính năng chính

Dễ dàng lắp ráp và vận chuyển

Các phụ kiện khác nhau có thể được tùy chỉnh

Vật liệu chất lượng cao nhất