Hộp quà phù dâu kèm nơ
Các tính năng chính

Các tính năng chính

Cấu trúc cứng chất lượng cao

Hộp gấp nam châm có nơ

Hộp được chế tạo theo yêu cầu cho các sản phẩm cao cấp