Hộp giấy hình sandwich
Các tính năng chính

Lắp ráp dễ dàng

Hiệu quả về giá

Cấu trúc thiết kế tùy chỉnh

TAG: Hộp hình tam giác, Hộp bao bì thực phẩm, Hộp giấy hình sandwich tùy chỉnh