Hộp bánh
Các tính năng chính

Có thể được lắp ráp bằng tay

Hộp tùy chỉnh với các cửa sổ có thể tùy chỉnh

Thiết kế tùy chỉnh cho bao bì thực phẩm

TAG: Hộp bánh có cửa sổ, Hộp bao bì thực phẩm, Hộp thực phẩm thiết kế đặc biệt