Hộp quà nến
Các tính năng chính

Bmt sdng ép lnh thcông vi lp giy lót bên trong.  

Thích hp làm bao bì cao cp cho nhng mu nến thơm và các sn phm tinh du thơm.  

Mu có kích thưc tùy chnh theo yêu cu