Hộp quà đồng hồ thông minh
Các tính năng chính

Các tính năng chính

thiết kế nắp trong suốt

Dễ dàng mở hộp và trưng bày sản phẩm

Bản in cá nhan hóa trên hộp đầy đủ