Hộp trượt cho giày
Các tính năng chính

Các tính năng chính

Tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn

Dễ dàng đóng và mở

Sử dụng vật liệu cứng để đảm bảo chất lượng