Hộp Bộ Dưỡng Da
Các tính năng chính

Cho giấy vào bên trong để sắp xếp sản phẩm cho phù hợp

Xử lý bề mặt độc đáo tùy chỉnh trên hộp cứng

Lý tưởng để lưu trữ các sản phẩm chăm sóc da

TAG: Hộp in màu, Hộp dưỡng da hai mảnh, Hộp chăm sóc da có kèm theo