Hộp quà màu hồng
Các tính năng chính

Thiết kế cấu trúc chắc chắn

Tùy chỉnh mọi chi tiết

Thiết kế đặc biệt với ruy băng và khay

TAG: Hộp màu hồng tùy chỉnh, Hộp quà có ruy băng, Hộp quà nắp nam châm