Hộp quà bánh trung thu
Các tính năng chính

Các tính năng chính 

Hoàn hảo để làm quà tặng

Nguyên liệu thô cấp thực phẩm

Thiết kế đặc biệt với hai cửa và chèn