Hộp lịch bánh trung thu
Các tính năng chính

Các tính năng chính

Cấu trúc ổn định 

Thiết kế hộp độc đáo mang đến sự bí ẩn vô hạn

Thiết kế và cấu trúc tùy chỉnh để nâng cao hình ảnh trực quan