Hộp giày âm dương
Các tính năng chính

Các tính năng chính

Xử lý bề mặt độc đáo trên hộp cứng

Lý tưởng cho việc đóng gói giày

In màu tùy chỉnh trên nắp và hộp