Hộp đóng gói hàng may mặc
Các tính năng chính

Các tính năng chính

Thường được sử dụng để đóng gói hàng may mặc

Có nhiều kích cỡ và màu sắc tùy chọn

Có sẵn nhiều thiết kế khác nhau