Hộp trưng bày mỹ phẩm
Các tính năng chính

Bao bì mỹ phẩm thiết kế mới

Hộp tùy chỉnh với hai nắp

In theo yêu cầu trên toàn hộp

TAG: Hộp quà nước hoa, Hộp mỹ phẩm có ngăn kéo, Hộp đựng nước hoa tùy chỉnh