Hộp bao bì tai nghe Bluetooth
Các tính năng chính

Các tính năng chính

In đặc biệt trên nắp và đế

Có sẵn chèn hình dạng tùy chỉnh

Lý tưởng để lưu trữ các sản phẩm điện tử